Workshop na téma Diagnostika psychického násilí na pracovišti (05/2018, Praha) Výuka předmětu Mobbing a bossing LS 2017 (některé prezentace) Tzv. „mobbing-free“ filozofie: iluze a skutečnost … Expertní šetření vztahového rámce konfliktů, stížností nebo sporů (audit) Vztahovna: Sociální dialog o narovnání vztahů …

 

Workshop na téma Diagnostika psychického násilí na pracovišti (05/2018, Praha)

Dámy a pánové, zatímco fyzické násilí lze odhalit poměrně snadno – a když už není patrné na první pohled, lékaři či jiní specialisté zde již mají k dispozici celou řadu postupů, technických prostředků a pomůcek …  – s odhalováním násilí psychického charakteru to je úplně jinak. Důsledky či následky obou těchto typů násilí však mohou […]

Výuka předmětu Mobbing a bossing LS 2017 (některé prezentace)

Stres a vztahy-Prezentace Mobbing vs Straining Trauma-PTSD-PTED

Tzv. „mobbing-free“ filozofie: iluze a skutečnost …

V letním semestru 2016/2017 bude na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského  (UJAK) v Praze vyučován již 6. rokem studijní předmět Mobbing a bossing. V obou formách studia –  prezenční i kombinované – je zatím přihlášeno bezmála 200 studentů, takže se jistě máme na co těšit. Rád bych se proto na chvíli zastavil u toho, o čem to letos bude … Samotný […]

Expertní šetření vztahového rámce konfliktů, stížností nebo sporů (audit)

Expertní šetření (audit) vztahového rámce konfliktu nebo sporu na pracovišti  – vč. posouzení závažnosti a možnosti jeho řešení či narovnání Vztahy na pracovišti jsou nedílnou složkou klimatu, ale také pracovního výkonu v zaměstnání. Neřešený nebo neefektivně řešený konflikt je obvykle počátkem vzniku tzv. vztahové patologie, kam počítáme mobbing, bossing a staffing, diskriminaci vč. obtěžování (tzv. harassmentu) a […]

Vztahovna: Sociální dialog o narovnání vztahů …

Řešení vztahových problémů je obtížné, nikoli však nemožné. Vypořádat se s příp. násilníkem – ať již jakkoli šarmantním – se lze pouze po důkladné analýze tzv. vztahového pole a „narovnání“ v oblasti sociálních příp. interpersonálních vztahů. A takového narovnání nelze dosáhnout bez aktivního zapojení klíčových osob, kterých se konkrétní vztahový problém týká. Komunikace ve formě […]

Konference o psychosociálním stresu … (Praha, 7.12.2016) – příspěvky z Česka

Zabrodska_Antimobbingová konference (prezentace v ppt) Simeckova_Pracovněprávní aspekty násilí na pracovišti  (prezentace v ppt)   VasinaTomasFiremníOmbudsman  (prezentace v ppt) Lipsova_Možnosti zaměstnavatele zajistit psychologickou první pomoc  (prezentace v ppt) Mladkova_Jak nase telo reaguje na stres PrezentaceMr.ŠaškováHelena

Videodokumentace z naší konference …. Dva hosté ze zahraničí (Dr. Mucha a Dr. Fleissner)

Dr. Klaus  Mucha (Berlin) Prezentace / Präsentation  Dr. Alfred Fleissner (Hamburg Prezentace / Präsentation  

ECHO naší konference (doznívání, ozvěny, nedokončené záležitosti, atp.)

8.12. 2016 Tisková zpráva K16 Straining – čas pro změnu?  Prezentace, na kterou již nedošlo (P. Beňo) „…prvně bych rád poděkoval za možnost zúčastnit se i vystoupit a prezentovat své názory. Snad toho nelitujete. Jinak mix přednášejících byl zajímavý a je velká škoda, že na zahraniční hosty zbylo místo na samotném konci když vážili tak […]

Konference o psychickém nátlaku a násilí … (Praha, 7.12. 2016) – lidé, myšlenky a názory „kolem konference …“

 Možnost spolupráce s jedním odborovým svazem? Za přinejmenším pozoruhodnou považuji reakci na můj příspěvek  v této diskusi, kterým jsem – možná poněkud podrážděně – reagoval na absenci zástupců odborů na naší konferenci (viz datum 23.11. 2016). Krátce na to jsem obdržel následující text: “ … Dovolte, abych Vás ujistila, že problematice násilí, se v našem […]