Diagnostika destruktivních vztahů na pracovišti (vztahová patologie)

Zjišťování toho, co je v práci „mezi lidmi“ špatně, je nelehká záležitost. Je to myslím J.A. Komenský, komu se přisuzuje výrok: „Umění všech umění člověka vésti, nejvrtkavějšího ze všech tvorů!“ … A tak je nechuť vedoucích pracovníků pouštět se na „tenký led konfliktů z mezilidských vztahů“ asi celkem pochopitelná. Ale současný trend a role „manažera jako kouče“ se bez podrobnějších znalostí lidské psychiky a dynamiky interpersonálních vztahů neobejde. Jejich přehlížení vede k nárůstu konfliktů na pracovišti a neefektivní řešení konfliktů a sporů mezi spolupracovníky je pokaždé plýtváním lidským potenciálem. A takových „hazardů“ bychom se měli vyvarovat.

Osobně jsem toho názoru, že v „prošetřování“ resp. diagnostice tzv. vztahové patologie – mobbingu, bossingu, obtěžování, diskriminace, pronásledování či šikany – existují v ČR (a nejspíše nejenom zde) ještě značné rezervy a nejvíce mi to vadí u státních kontrolních orgánů, které by se této problematice měly věnovat „ze zákona“ (ČŠI, SUIP, Úřad ochránce …). V naší skupině (Workrelations International) se proto hledání vhodného (univerzálního?) diagnostického nástroje k šetření tohoto typu věnujeme poslední dobou celkem intenzivně. A proto také uvítáme, když se k nám přidají i další jednotlivci, firmy nebo organizace.

Vypracovali jsme seznam otázek, na které by jakékoli prošetřování (diagnostika) interpersonálních konfliktů měla přinést odpovědi nebo se o to alespoň pokusit:

Vztahová diagnostika – návrh základních otázek:

Incident, konflikt, problém …  (vztahová diagnostika)

Otázka 1:  Co se stalo a jak k tomu došlo? Jaké jsou škody? Došlo či dochází k eskalaci konfliktu a narůstání problémů?

Otázka 2:   Kdy se „to“ – incident, událost, konflikt nebo problém – stalo? Jak byla a je tato „záležitost“ od začátku „komunikována“ a jaká opatření ke zlepšení stavu realizována?

Otázka 3:  Kdo byli či jsou hlavními aktéry či „mluvčími“ sporu?  Kdo a co kritizuje a jak jsou v tomto „střetu či srážce“ rozloženy síly?  Existují nějaké skupiny – koalice vs. opozice, atp. –  či „sítě“ ?

Otázka 4: Došlo či dochází k agresi a násilí příp. v jaké podobě či formě? (Fyzické, sexuální, psychické – kupř. nátlak, nadávky, vyhrožování, obtěžování, pronásledování,  pomluvy, znevažování osoby či znevažování práce a pracovního výkonu, … atp.)?

Otázka 5: Změnily se postoje a chování zúčastněných stran? Koho se problém v současné době týká a jakou roli v něm hraje?

Otázka 6: Byly již učiněny nějaké vstřícné kroky či gesta?  Jaké, kdy a kým?

Otázka 7: Jak by se věci daly napravit? Kdo a jakým způsobem by měl/a či mohl/a přispět?

Jak to vidíte Vy? Máte také pocit, že bychom se vztahům na pracovišti – a zejména, když „nefungují“ – měli věnovat více a intenzivněji?

Rozhodnete-li se při prošetřování vztahové patologie na pracovišti využít tento seznam, rádi si s Vámi/vámi vyměníme zkušenosti v této oblasti.

Zejména využijete-li naší kontaktní adresy: pavel.beno@praceavztahy.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *