Diagnostika destruktivních vztahů na pracovišti (vztahová patologie) Vztahy na pracovišti jako problém … zdroj … potenciál (příležitost) Nová autorita a vztahová kultura Workshop na téma Diagnostika psychického násilí na pracovišti (05/2018, Praha) Výuka předmětu Mobbing a bossing 2019 (některé prezentace)

 

Diagnostika destruktivních vztahů na pracovišti (vztahová patologie)

Zjišťování toho, co je v práci „mezi lidmi“ špatně, je nelehká záležitost. Je to myslím J.A. Komenský, komu se přisuzuje výrok: „Umění všech umění člověka vésti, nejvrtkavějšího ze všech tvorů!“ … A tak je nechuť vedoucích pracovníků pouštět se na „tenký led konfliktů z mezilidských vztahů“ asi celkem pochopitelná. Ale současný trend a role „manažera jako kouče“ […]

Vztahy na pracovišti jako problém … zdroj … potenciál (příležitost)

Úvod do vztahologie a budování vztahové kultury Lidský mozek je formován sociálními vztahy! Nezastupitelnou roli zde – zejména v útlém dětství – sehrává samozřejmě rodina. O konstruktivní, konformistické či dokonce destruktivní roli tzv. vzdělávacího procesu v současném školském systému se nyní vedou četné diskuse, ale budiž. Vychází se přitom z předpokladu, že role školy dnes je […]

Nová autorita a vztahová kultura

Možnosti nových zobrazovacích technik – CT, FMR, atp. – nám již od konce 80. a počátku 90.let minulého století umožňují mnohem lépe „vidět“ a pochopit, co se děje v mozku člověka. V návaznosti na tuto skutečnost tak některé současné poznatky z oblasti tzv. „neurověd“ (neuro-biologie, neuro-genetika, neuro-psychologie, atp.) zásadně mění náš pohled na roli a […]

Workshop na téma Diagnostika psychického násilí na pracovišti (05/2018, Praha)

Dámy a pánové, zatímco fyzické násilí lze odhalit poměrně snadno – a když už není patrné na první pohled, lékaři či jiní specialisté zde již mají k dispozici celou řadu postupů, technických prostředků a pomůcek …  – s odhalováním násilí psychického charakteru to je úplně jinak. Důsledky či následky obou těchto typů násilí však mohou […]

Výuka předmětu Mobbing a bossing 2019 (některé prezentace)

Uvedení-do-vztahologie Některé starší prezentace:  MaBÚvod2016 Biologie lidské motivace Stres a vztahy-Prezentace Mobbing vs Straining Kyberšikana ŠarmantníNásilníci2016 Vztahová patologie a jak ji čelit Mobbing&anti-mobbingCZ Trauma-PTSD-PTED

Tzv. „mobbing-free“ filozofie: iluze a skutečnost …

V letním semestru 2016/2017 bude na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského  (UJAK) v Praze vyučován již 6. rokem studijní předmět Mobbing a bossing. V obou formách studia –  prezenční i kombinované – je zatím přihlášeno bezmála 200 studentů, takže se jistě máme na co těšit. Rád bych se proto na chvíli zastavil u toho, o čem to letos bude … Samotný […]

Expertní šetření vztahového rámce konfliktů, stížností nebo sporů (audit)

Expertní šetření (audit) vztahového rámce konfliktu nebo sporu na pracovišti  – vč. posouzení závažnosti a možnosti jeho řešení či narovnání Vztahy na pracovišti jsou nedílnou složkou klimatu, ale také pracovního výkonu v zaměstnání. Neřešený nebo neefektivně řešený konflikt je obvykle počátkem vzniku tzv. vztahové patologie, kam počítáme mobbing, bossing a staffing, diskriminaci vč. obtěžování (tzv. harassmentu) a […]

Vztahovna: Sociální dialog o narovnání vztahů …

Řešení vztahových problémů je obtížné, nikoli však nemožné. Vypořádat se s příp. násilníkem – ať již jakkoli šarmantním – se lze pouze po důkladné analýze tzv. vztahového pole a „narovnání“ v oblasti sociálních příp. interpersonálních vztahů. A takového narovnání nelze dosáhnout bez aktivního zapojení klíčových osob, kterých se konkrétní vztahový problém týká. Komunikace ve formě […]

Konference o psychosociálním stresu … (Praha, 7.12.2016) – příspěvky z Česka

Zabrodska_Antimobbingová konference (prezentace v ppt) Simeckova_Pracovněprávní aspekty násilí na pracovišti  (prezentace v ppt)   VasinaTomasFiremníOmbudsman  (prezentace v ppt) Lipsova_Možnosti zaměstnavatele zajistit psychologickou první pomoc  (prezentace v ppt) Mladkova_Jak nase telo reaguje na stres PrezentaceMr.ŠaškováHelena