Prohlášení k současnému stavu … PhDr. Radek Ptáček, psycholog Dr. Igor Bukovský a jeho stanovisko k „pandémii“… Igor Jurečka – nelítostný kritik režimu? Vztahy v práci a ve firmě jsou odrazem současné (společenské) reality!

 

Prohlášení k současnému stavu …

Od března 2021 se pokouším intenzivněji zapojit a podpořit činnost Občianskeho združenia Práca a vzťahy, kterého jsem byl v roce 2003 zakládajícím členem. Přitom chci i nadále rozvíjet a zhodnocovat svoje osobní zkušenosti z působení v Občanském sdružení Práce a vztahy (2002-2018). A to i přesto, že se můj pohled na problematiku  tzv. vztahové patologie […]

PhDr. Radek Ptáček, psycholog

Dr. Igor Bukovský a jeho stanovisko k „pandémii“…

Igor Jurečka – nelítostný kritik režimu?

Vztahy v práci a ve firmě jsou odrazem současné (společenské) reality!

A tuto realitu si dovolím v současné době označit jako „nic moc“. Problémů a konfliktů mez lidmi na naší planetě neubývá a není divu. Stále se nedaří účinně řešit – a natož vyřešit – ani jeden z klíčových problémů, které trápí většinu obyvatel naší zeměkoule: dobré zdraví a absence chudoby. A to v podstatě znamená […]

Diagnostika destruktivních vztahů na pracovišti (vztahová patologie)

Zjišťování toho, co je v práci „mezi lidmi“ špatně, je nelehká záležitost. Je to myslím J.A. Komenský, komu se přisuzuje výrok: „Umění všech umění člověka vésti, nejvrtkavějšího ze všech tvorů!“ … A tak je nechuť vedoucích pracovníků pouštět se na „tenký led konfliktů z mezilidských vztahů“ asi celkem pochopitelná. Ale současný trend a role „manažera jako kouče“ […]

Vztahy na pracovišti jako problém … zdroj … potenciál (příležitost)

Úvod do vztahologie a budování vztahové kultury Lidský mozek je formován sociálními vztahy! Nezastupitelnou roli zde – zejména v útlém dětství – sehrává samozřejmě rodina. O konstruktivní, konformistické či dokonce destruktivní roli tzv. vzdělávacího procesu v současném školském systému se nyní vedou četné diskuse, ale budiž. Vychází se přitom z předpokladu, že role školy dnes je […]

Nová autorita a vztahová kultura

Možnosti nových zobrazovacích technik – CT, FMR, atp. – nám již od konce 80. a počátku 90.let minulého století umožňují mnohem lépe „vidět“ a pochopit, co se děje v mozku člověka. V návaznosti na tuto skutečnost tak některé současné poznatky z oblasti tzv. „neurověd“ (neuro-biologie, neuro-genetika, neuro-psychologie, atp.) zásadně mění náš pohled na roli a […]

Workshop na téma Diagnostika psychického násilí na pracovišti (05/2018, Praha)

Dámy a pánové, zatímco fyzické násilí lze odhalit poměrně snadno – a když už není patrné na první pohled, lékaři či jiní specialisté zde již mají k dispozici celou řadu postupů, technických prostředků a pomůcek …  – s odhalováním násilí psychického charakteru to je úplně jinak. Důsledky či následky obou těchto typů násilí však mohou […]