Výuka

Prohlášení k současnému stavu …

Od března 2021 se pokouším intenzivněji zapojit a podpořit činnost Občianskeho združenia Práca a vzťahy, kterého jsem byl v roce 2003 zakládajícím členem. Přitom chci i nadále rozvíjet a zhodnocovat svoje osobní zkušenosti z působení v Občanském sdružení Práce a vztahy (2002-2018). A to i přesto, že se můj pohled na problematiku  tzv. vztahové patologie […]

PhDr. Radek Ptáček, psycholog

Dr. Igor Bukovský a jeho stanovisko k „pandémii“…

Igor Jurečka – nelítostný kritik režimu?

Vztahy v práci a ve firmě jsou odrazem současné (společenské) reality!

A tuto realitu si dovolím v současné době označit jako „nic moc“. Problémů a konfliktů mez lidmi na naší planetě neubývá a není divu. Stále se nedaří účinně řešit – a natož vyřešit – ani jeden z klíčových problémů, které trápí většinu obyvatel naší zeměkoule: dobré zdraví a absence chudoby. A to v podstatě znamená […]

Diagnostika destruktivních vztahů na pracovišti (vztahová patologie)

Zjišťování toho, co je v práci „mezi lidmi“ špatně, je nelehká záležitost. Je to myslím J.A. Komenský, komu se přisuzuje výrok: „Umění všech umění člověka vésti, nejvrtkavějšího ze všech tvorů!“ … A tak je nechuť vedoucích pracovníků pouštět se na „tenký led konfliktů z mezilidských vztahů“ asi celkem pochopitelná. Ale současný trend a role „manažera jako kouče“ […]

Vztahy na pracovišti jako problém … zdroj … potenciál (příležitost)

Úvod do vztahologie a budování vztahové kultury Lidský mozek je formován sociálními vztahy! Nezastupitelnou roli zde – zejména v útlém dětství – sehrává samozřejmě rodina. O konstruktivní, konformistické či dokonce destruktivní roli tzv. vzdělávacího procesu v současném školském systému se nyní vedou četné diskuse, ale budiž. Vychází se přitom z předpokladu, že role školy dnes je […]

Nová autorita a vztahová kultura

Možnosti nových zobrazovacích technik – CT, FMR, atp. – nám již od konce 80. a počátku 90.let minulého století umožňují mnohem lépe „vidět“ a pochopit, co se děje v mozku člověka. V návaznosti na tuto skutečnost tak některé současné poznatky z oblasti tzv. „neurověd“ (neuro-biologie, neuro-genetika, neuro-psychologie, atp.) zásadně mění náš pohled na roli a […]

Workshop na téma Diagnostika psychického násilí na pracovišti (05/2018, Praha)

Dámy a pánové, zatímco fyzické násilí lze odhalit poměrně snadno – a když už není patrné na první pohled, lékaři či jiní specialisté zde již mají k dispozici celou řadu postupů, technických prostředků a pomůcek …  – s odhalováním násilí psychického charakteru to je úplně jinak. Důsledky či následky obou těchto typů násilí však mohou […]

Výuka předmětu Mobbing a bossing 2019 (některé prezentace)

Uvedení-do-vztahologie Některé starší prezentace:  MaBÚvod2016 Biologie lidské motivace Stres a vztahy-Prezentace Mobbing vs Straining Kyberšikana ŠarmantníNásilníci2016 Vztahová patologie a jak ji čelit Mobbing&anti-mobbingCZ Trauma-PTSD-PTED

Tzv. „mobbing-free“ filozofie: iluze a skutečnost …

V letním semestru 2016/2017 bude na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského  (UJAK) v Praze vyučován již 6. rokem studijní předmět Mobbing a bossing. V obou formách studia –  prezenční i kombinované – je zatím přihlášeno bezmála 200 studentů, takže se jistě máme na co těšit. Rád bych se proto na chvíli zastavil u toho, o čem to letos bude … Samotný […]

Expertní šetření vztahového rámce konfliktů, stížností nebo sporů (audit)

Expertní šetření (audit) vztahového rámce konfliktu nebo sporu na pracovišti  – vč. posouzení závažnosti a možnosti jeho řešení či narovnání Vztahy na pracovišti jsou nedílnou složkou klimatu, ale také pracovního výkonu v zaměstnání. Neřešený nebo neefektivně řešený konflikt je obvykle počátkem vzniku tzv. vztahové patologie, kam počítáme mobbing, bossing a staffing, diskriminaci vč. obtěžování (tzv. harassmentu) a […]

Vztahovna: Sociální dialog o narovnání vztahů …

Řešení vztahových problémů je obtížné, nikoli však nemožné. Vypořádat se s příp. násilníkem – ať již jakkoli šarmantním – se lze pouze po důkladné analýze tzv. vztahového pole a „narovnání“ v oblasti sociálních příp. interpersonálních vztahů. A takového narovnání nelze dosáhnout bez aktivního zapojení klíčových osob, kterých se konkrétní vztahový problém týká. Komunikace ve formě […]

Konference o psychosociálním stresu … (Praha, 7.12.2016) – příspěvky z Česka

Zabrodska_Antimobbingová konference (prezentace v ppt) Simeckova_Pracovněprávní aspekty násilí na pracovišti  (prezentace v ppt)   VasinaTomasFiremníOmbudsman  (prezentace v ppt) Lipsova_Možnosti zaměstnavatele zajistit psychologickou první pomoc  (prezentace v ppt) Mladkova_Jak nase telo reaguje na stres PrezentaceMr.ŠaškováHelena

Videodokumentace z naší konference …. Dva hosté ze zahraničí (Dr. Mucha a Dr. Fleissner)

Dr. Klaus  Mucha (Berlin) Prezentace / Präsentation  Dr. Alfred Fleissner (Hamburg Prezentace / Präsentation  

ECHO naší konference (doznívání, ozvěny, nedokončené záležitosti, atp.)

8.12. 2016 Tisková zpráva K16 Straining – čas pro změnu?  Prezentace, na kterou již nedošlo (P. Beňo) „…prvně bych rád poděkoval za možnost zúčastnit se i vystoupit a prezentovat své názory. Snad toho nelitujete. Jinak mix přednášejících byl zajímavý a je velká škoda, že na zahraniční hosty zbylo místo na samotném konci když vážili tak […]

Konference o psychickém nátlaku a násilí … (Praha, 7.12. 2016) – lidé, myšlenky a názory „kolem konference …“

 Možnost spolupráce s jedním odborovým svazem? Za přinejmenším pozoruhodnou považuji reakci na můj příspěvek  v této diskusi, kterým jsem – možná poněkud podrážděně – reagoval na absenci zástupců odborů na naší konferenci (viz datum 23.11. 2016). Krátce na to jsem obdržel následující text: “ … Dovolte, abych Vás ujistila, že problematice násilí, se v našem […]

Poradenství a výcvik uchazečů a zájemců o téma antimobbing v Čechách a na Slovensku

Ilustrační foto: Dílo akad. soch. Anny Márie Šickové-Fabrici Naše služby poskytujeme v následující formě.    Nabídka pro jednotlivce: on-line konzultace – operatívní řešení  těžkostí, konfliktů a problémů s mezilidskými vztahy na pracovišti (průbežně); možnost účasti na našich encounterových setkáních na téma „Důstojná práce a neradost z práce, vztahová patologiie, distres … – a co dál?“   […]

Šarmantní násilníci a ne/radost v práci …

Obrázek: J.A. Šicková-Fabrici Pozvání k účasti na encouterové skupině o psychosociálním stresu (distresu) – v práci. Všem zájemcům – ženám i mužům – hledajících porozumění, sdílení, oporu či pomoc při řešení interpersonálních potíží a problémů spojených s výkonem jejich práce, je určeno naše setkávání – tzv. encounter – o tom, Jak čelit tzv. vztahové patologii – šikaně, mobbingu, […]

O psychosomatice … s PhDr. Andreou Mládkovou

Arte-diagnostický teambuilding …

Jaroslava Anna Šicková: Tajemství Jak čelit psychosociálnímu stresu a neztratit radost z práce a smysl pro týmovou spolupráci. Práce nás živí a sytit by měla také naše potřeby styku s jinými lidmi. Měla by a zdá se, že drtivá většina lidí proto nastupuje do zaměstnání s dobrými úmysly. Tak se to alespoň jeví v mnoha sociologických a psychologických výzkumech. […]

Zaměstnanci v ohrožení: Přepadení a odchod z banky …

                                                                                  Foto: aktualne.cz

OIP Ostrava: Ochrana občana-zaměstnance ze strany státu před psychickým násilím v práci i ve společnosti – je dostatečná?

Foto: www.moravskoslezký.denik.cz Sledování osudu některých konkrétních příběhů, podnětů nebo stížností z praxe bude asi tou nejlepší odpovědí na otázku položenou v záhlaví tohoto příspěvku. (Je ochrana občana-zaměstnance  před psychickým násilím v práci i ve společnosti  ze strany státu dostatečná? ) Máte-li v tomto směru již nějakou zkušenost či názor, nebojte se návštěvníky našich stránek jimi obohatit, […]

Forum Zaměstnanců (FZ) – platforma proti stresu, obtěžování a násilí v práci

Destruktivní stres (distres), obtěžování (harassment) a násilí jsou tichými a stálými zabijáky produktivní práce a týmové spolupráce. V roce 2004 a 2007 (viz dále) byly v Bruselu uzavřeny mezi některými partnery EU dohody, kterých konečným cílem je ochrana zaměstnanců při výkonu práce před stresem, obtěžováním a násilím na pracovišti. Proto vítáme a budeme podporovat takové […]

Děvčata se ještě asi nalítají … (můj názor)

Fotografie na této stránce byly převzaty z adres tyden.cz a praha.idnes.cz. V kontextu událostí na SPŠ Na Třebešíně v Praze 10 mne oslovila dne 17.2.2016 redaktorka Andrea Ulagová z Blesku. Poslala mi otázky, na které jsem odpověděl takto: 1) Můžete nějak okomentovat šikanu učitelky žáky? Po mém soudu vedou stopy (také) do ředitelny a osobně […]

OIP Hradec Králové: Ochrana občana-zaměstnance ze strany státu před psychickým násilím v práci i ve společnosti – je dostatečná?

Sledování osudu některých konkrétních příběhů, podnětů nebo stížností z praxe bude asi tou nejlepší odpovědí na otázku položenou v záhlaví tohoto příspěvku. (Je ochrana občana-zaměstnance  před psychickým násilím v práci i ve společnosti  ze strany státu dostatečná? ) Máte-li v tomto směru již nějakou zkušenost či názor, nebojte se návštěvníky našich stránek jimi obohatit, poučit a […]

Když si s mobbingem, bossingem či jiným druhem psychického násilí v práci nevíte rady …

                                                    (Autorku náhledového obrázku je Pavlína B.) … můžete to zkusit i s námi !!! Naše Společenství Přátel Antimobbingových Srdcí (SPAS) je součástí sdružení Práce a vztahy, které bylo založeno […]

Mobbing a bossing jako studijní předmět …

…  je na soukromé Univerzitě JAK v Praze vyučován pravidelně již od letního semestru  2010/2011.   Některé prezentace z naší výuky: Krátké zamyšlení pro začátek Biologie lidské motivace ŠarmantníNásilníci2016 Trauma-PTSD-PTED Mobbing vs. Straining Leymannův ateliér & www.anti-mobbing-art.eu … Mobbing a tzv. antimobbing v ČR – stav ke konci roku 2013 Několik osobních myšlenek a úvah […]

Férovost a férové vztahy na pracovišti … (Kam směřujeme?)

Náhledové obrázky byly převzaté z webových stránek http://www.eremedia.com/tlnt/when-bullying-turns-into-mobbing-everyone-in-the-workplace-loses/#  a  https://prezi.com/f8ijsvfzaub6/mobbing-in-filmen/ Ještě v roce 2002 jsme si povídali s některými zaměstnanci a přáteli naší skupiny Práce a vztahy o férovosti. Od té doby však uplynulo již mnoho let a proto by nás velmi zajímal Váš názor na příp. změny, které jste od té doby zaznamenali … Souhlasíte […]

Máte antimobbingové srdce?

Tyto stránky budou od roku 2016 věnovány především lidem s antimobbingovým srdcem. Nebo těm, kteří budou chtít taková srdce podporovat a pěstovat, v sobě i v druhých. – To znamená pracovat ve prospěch změny poměrů k lepšímu v současné společnosti a nebránit se ani některým užitečným změnám v sobě! Antimobbingové srdce nemá daleko k tzv. […]