Semináře a konference a jiná setkání

Konference o psychickém nátlaku a násilí … (Praha, 7.12. 2016) – lidé, myšlenky a názory „kolem konference …“

 Možnost spolupráce s jedním odborovým svazem? Za přinejmenším pozoruhodnou považuji reakci na můj příspěvek  v této diskusi, kterým jsem – možná poněkud podrážděně – reagoval na absenci zástupců odborů na naší konferenci (viz datum 23.11. 2016). Krátce na to jsem obdržel následující text: “ … Dovolte, abych Vás ujistila, že problematice násilí, se v našem […]

1. antimobbingová konference (Praha, 07.12. 2016): O psychickém násilí a vztahové (ne)kultuře …

                                                                Autorka obrázku: Pavlína B.                    Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou […]

„Vztahovna…“

Psychický nátlak a psychické násilí jsou významnými signály „vztahové nekultury“. Tu pak považuji za jeden z hlavních důvodů neochoty našich manažerů a firem otvírat některé z témat tzv. vztahové patologie, kam počítáme mobbing či bossing, šikanu, obtěžování, diskriminaci, stalking, atp. . Pojem vztahová kultura je celkem vzato pojmem novým a zatím také málo frekventovaným. V současné […]

Poradenství a výcvik uchazečů a zájemců o téma antimobbing v Čechách a na Slovensku

Ilustrační foto: Dílo akad. soch. Anny Márie Šickové-Fabrici Naše služby poskytujeme v následující formě.    Nabídka pro jednotlivce: on-line konzultace – operatívní řešení  těžkostí, konfliktů a problémů s mezilidskými vztahy na pracovišti (průbežně); možnost účasti na našich encounterových setkáních na téma „Důstojná práce a neradost z práce, vztahová patologiie, distres … – a co dál?“   […]

Šarmantní násilníci a ne/radost v práci …

Obrázek: J.A. Šicková-Fabrici Pozvání k účasti na encouterové skupině o psychosociálním stresu (distresu) – v práci. Všem zájemcům – ženám i mužům – hledajících porozumění, sdílení, oporu či pomoc při řešení interpersonálních potíží a problémů spojených s výkonem jejich práce, je určeno naše setkávání – tzv. encounter – o tom, Jak čelit tzv. vztahové patologii – šikaně, mobbingu, […]

Mobbing a bossing jako studijní předmět …

…  je na soukromé Univerzitě JAK v Praze vyučován pravidelně již od letního semestru  2010/2011.   Některé prezentace z naší výuky: Krátké zamyšlení pro začátek Biologie lidské motivace ŠarmantníNásilníci2016 Trauma-PTSD-PTED Mobbing vs. Straining Leymannův ateliér & www.anti-mobbing-art.eu … Mobbing a tzv. antimobbing v ČR – stav ke konci roku 2013 Několik osobních myšlenek a úvah […]

Férovost a férové vztahy na pracovišti … (Kam směřujeme?)

Náhledové obrázky byly převzaté z webových stránek http://www.eremedia.com/tlnt/when-bullying-turns-into-mobbing-everyone-in-the-workplace-loses/#  a  https://prezi.com/f8ijsvfzaub6/mobbing-in-filmen/ Ještě v roce 2002 jsme si povídali s některými zaměstnanci a přáteli naší skupiny Práce a vztahy o férovosti. Od té doby však uplynulo již mnoho let a proto by nás velmi zajímal Váš názor na příp. změny, které jste od té doby zaznamenali … Souhlasíte […]

Bossing český a důstojná lidská práce…

Právě před více jak 15-ti lety – v roce 2000 – jsme vytvořili naše video „Bossing český“. Na těchto webových stránkách pak toto video bylo poprvé publikováno roce 2012 a nyní bychom se k němu chtěli vrátit… ILO -Mezinárodní organizace práce v Ženevě stanovila 7. říjen jako „Den důstojné práce„.  Děkujeme všem, kteří nám svůj názor […]