Expertní šetření vztahového rámce konfliktů, stížností nebo sporů (audit)

Expertní šetření (audit) vztahového rámce konfliktu nebo sporu na pracovišti  – vč. posouzení závažnosti a možnosti jeho řešení či narovnání

Vztahy na pracovišti jsou nedílnou složkou klimatu, ale také pracovního výkonu v zaměstnání. Neřešený nebo neefektivně řešený konflikt je obvykle počátkem vzniku tzv. vztahové patologie, kam počítáme mobbing, bossing a staffing, diskriminaci vč. obtěžování (tzv. harassmentu) a stalkingu (pronásledování).  Většinou jde o destruktivní formy chování a jednání, které vedou k psychosociálnímu stresu (distresu), které bývají v českém prostředí označovány i jako šikana.

V poslední době se o vztahové patologii mluví stále častěji a přitom nebývá jednoduché určit „Kdo má pravdu?“ či dokonce „Kdo je vinen?“.  O tom svědčí nejenom naše dlouholetá praxe v oblasti vztahově-patologického (antimobbingového) poradenství, ale také praxe a rozhodování soudů či inspektorátů práce, kterých úkolem je ochrana občanů před násilím vč. ochrany před násilím psychickým.

A právě psychický nátlak a psychické násilí jsou pro všechny výše uvedené (neproduktivní!) formy chování příznačné, přičemž míra jejich destruktivity je závislá nejenom na míře násilí na straně „útočníka“, ale také na způsobu vnímání a prožívání na straně „oběti“. Destruktivní dopad psychického násilí také nemusí být  viditelný a zřejmý již hned a na první pohled!

To všechno jsou také důvody, proč by posouzení  míry „patologie“ a „nebezpečnosti“ při vztahových problémech, konfliktech nebo sporech mělo být svěřeno do rukou odborníků, kteří mají v této oblasti nejenom dostatek znalostí o problematice organizační a vztahové dynamiky, ale také zkušeností s mechanizmem přenosu a protipřenosu, manipulace, tzv. halo efektu, atp. .

Řešení vztahových problémů a konfliktů se někteří členové naší skupiny (Práce & vztahy) věnují již od roku 1999 a v ČR jsme pravděpodobně jedinou poradenskou institucí s takovou tradicí.  Rozhodnete-li se při prošetřování stížností a řešení  vztahových problémů na pracovišti využít  know-how, které se nám za dobu našeho působení podařilo získat, rádi s vaší firmou či organizací budeme spolupracovat v následujících oblastech:

  1. Expertní šetření vč. vypracování posudků a doporučení (audit) při řešení vztahových problémů, konfliktů nebo sporů vč. návrhů na jejich řešení (narovnání);
  2. Budování tzv. vztahové kultury ve vaší společnosti, tzn. kultury, kde mluvit o vztazích na pracovišti již není tabu! Ovšem jde také o to Kde?, Kdy? a Jak? to dělat efektivně!

Zájemci o naše expertní šetření či doporučení nás mohou kontaktovat na

tel. číslech:  +420 222100440 nebo +420 602349848,

e-mailech:    info@praceavztahy.cz; 222100440@praceavztahy.cz, příp.

na adrese:   Práce & vztahy – VZTAHOVNA, Tovačovského 2, Praha 3.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *