Prohlášení k současnému stavu …

Od března 2021 se pokouším intenzivněji zapojit a podpořit činnost Občianskeho združenia Práca a vzťahy, kterého jsem byl v roce 2003 zakládajícím členem. Přitom chci i nadále rozvíjet a zhodnocovat svoje osobní zkušenosti z působení v Občanském sdružení Práce a vztahy (2002-2018).

A to i přesto, že se můj pohled na problematiku  tzv. vztahové patologie – mobbingu, bossingu, obtěžování, diskriminace, pronásledování, šikany, atp.- dost významně změnil po vyvlečení p. Juliana Assange (viz foto v náhledu) z budovy Ekvadorského velvyslanectví v Londýně a jeho uvěznění ve státní věznici Belmarsh Prison.

Další významnou determinantou, která formuje můj současný pohled na otázky kolem „mobbingu & bossingu“ je nesčetné porušování ústavních práv jednotlivce, kterého jsem svědkem od března 2020 v mnoha státech Evropy, ale nejenom tam.

A tak asi nebude zcela náhodou, že mne v tomto kontextu napadají – a to dost nástojčivě – následující otázky:

Je chování některých bohatých, mocných a vlivných lidí v těchto časech možno již považovat za „šikanu, mobbing nebo bossing“??? A jak potom zabránit tomu, aby se totalitní a diktátorské rozhodovací praktiky, kterých jsme nyní často svědky, dále (pandemicky) nerozšířily do všech organizací, firem a pracovních skupin? Aby se nastaly běžnou součástí každého komunitního rozhodnutí a rozhodování? A pakliže se tak děje nebo již dokonce stalo, jaký to bude mít celkový dopad na další tzv. anti-mobbingové poradenství, jak jsem měl možnost jej i osobně poznat v rámci některých států v EU?

Současný stav je takový, že dokud se (mně, nám, společnosti …) nepodaří nalézt alespoň některé dílčí odpovědi na výše uvedené otázky, nemůžeme nejspíše počítat v této oblasti se žádnou systémovou změnou (kupř. v podobě tzv. anti-mobbingového zákona). Většinu našeho úsilí a snahy v oblasti řešení vztahových patologií na pracovišti tak budeme muset věnovat hledání řešení na úrovní osobní (vztahové) angažovanosti a podpory na úrovni individuálních vztahů…

A k tomu všemu se nevyhneme ani „hledání pravdy o současném stavu demokracie„, či alespoň sledování toho, co se kontinuálně děje v politice a v celé společnosti.

Osobně jsem se z takového důvodu rozhodl zřídit a pravidelně doplňovat webové stránky www.freedom2020.eu, www.referendum.space, www.referendum.international, www.covidiotie.eu a www.covididiotie.sk, k návštěvě kterých vás tímto srdečně zvu.

PhDr. Pavel Beňo, Tel. +421 949 292782, +420 602349848,

E-Mail: info@praceavztahy.cz; pavel.beno@workrelations.eu

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *