Vztahovna: Sociální dialog o narovnání vztahů …

Řešení vztahových problémů je obtížné, nikoli však nemožné. Vypořádat se s příp. násilníkem – ať již jakkoli šarmantním – se lze pouze po důkladné analýze tzv. vztahového pole a „narovnání“ v oblasti sociálních příp. interpersonálních vztahů. A takového narovnání nelze dosáhnout bez aktivního zapojení klíčových osob, kterých se konkrétní vztahový problém týká.

Komunikace ve formě individuálních konzultací může být sice prospěšná, samotná individuální rozhodnutí však nikoli. Ta jsou totiž činěna – jak to dokazují četné výzkumy z oblasti aplikované psychologie a sociologie – především  na základě subjektivního vnímání a prožívání – sympatie či antipatie, přenosu či protipřenosu, potencionální ztráty nebo zisku – osoby, která v dané věci rozhoduje.

Řešením této situace může být hledaní konsensu ve skupině – ať již je taková skupina označena jako „konzílium“, „porota“, „hodnotitelský či řešitelský  tým“, atp. .

A je zřejmé, že to nemůže být skupina ledajaká!  Musí být přinejmenším dostatečně „reprezentativní“, ne-li dokonce „nezávislá“, byť se termín „nezávislost“ stal v dnešním – globalizovaném a zesítěném – světě poněkud komplikovaným, relativním a velmi často zneužívaným.

Z pozice tzv.  zprostředkovatele či mediátora  při konfliktech Vám proto chceme nabídnout nový pohled a přístup k řešení vztahových problémů na pracovišti. Naše know-how je výsledkem mnoha let působení a praxe v oblasti tzv. vztahové patologie, jak je někdy souhrnně označována problematika týkající se tzv. šikany, mobbingu a bossingu, obtěžování, diskriminace nebo stalkingu.

Rozhodovací techniky a metody komunikace, které přitom využíváme mohou být různé – od tzv. workshopů přes „kulatý stůl“ a panelovou diskusi, až po setkání v otevřeném prostoru (tzv. open space).  Jejich společným jmenovatelem je však pokaždé respekt k názoru skupiny a snaha o eliminaci subjektivního zkreslení a rozhodování v této oblasti.

V posledních letech se v odborné literatuře o vedení lidí stále častěji objevuje pojem „vztahová kultura„. Ten je rozhodně již nyní obohacením pojmu „firemní kultura“ a „organizační kultura“ a není vyloučeno, že tyto pojmy v budoucnosti  – alespoň částečně – také nahradí.

Vztahová kultura znamená „otevřít prostor a najít si dostatek času také na komunikaci a diskusi o narovnání vztahů„.  Oblast interpersonálních vztahů totiž vždy byla a bude tím, co nás překvapuje a přesahuje, čemu se musíme neustále učit. –  Jak na to ostatně – a velmi výstižně – upozornil již kdysi dávno Jan Ámos Komenský: „Umění všech umění člověka vésti, nejvrtkavějšího ze všech tvorů!

Chcete-li se o našem přístupu k řešení vztahových problémů na pracovišti příp. o tzv. vztahové kultuře dozvědět více, sledujte naše webové stránky příp. se nám ozvěte na některé z našich kontaktních adres:  info@praceavztahy.czTel. 222100440 nebo 602349848.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *