Leymannův ateliér & anti-mobbing-art.eu

Vážené dámy a pánové,

rád bych Vás touto cestou informoval o možnosti vaší spolupráce a podpory našeho projektu … Profesora Heinze Leymanna  (1932 – 1999) počítáme k průkopníkům tzv. anti-mobbingu, protože věnoval značnou část svého života výzkumu, potírání a prevenci tzv. psychosociálního stresu.

Psychosociální stres je v současné době označován i jako vztahová patologie a patří do ní všechny formy destruktivních vztahů mezi lidmi. Takovými jsou kupř. šikana, psychický teror ve formě tzv. mobbingu bossingu, násilnické a hrubé zacházení v práci, v rodině nebo ve škole – tzv. bullying,  dále pak tzv. harassement a stalking (obtěžování a pronásledování), diskriminace  (znevýhodňování na základě věku, pohlaví,  rasy, národnosti …) atd. .

Náš Leymannův ateliér – název jsme zvolili samozřejmě i jako připomenutí jeho zásluh v této oblasti – je věnován některým formám narovnání či dokonce léčby (terapii) křivd a škod, které byly způsobeny „obětem“ (osobám, které se staly terčem nebo cílem) vztahové patologie. Jako velmi vhodná, leč málo známá a využívaná forma takové práce se nám zdá být arteterapie a právě její intenzivnějším využíváním chceme rozšířit stávající skromné možnosti práce s lidmi, kteří jsou vystaveni – často za pasivního přihlížení celé společnosti – brutálním formám agrese, nátlaku a stresu jakou vztahová patologie bezesporu představuje.

Webové stránky www.anti-mobbing-art.eu pak hodláme věnovat všem typům osobních výpovědí, výrobků, výtvorů a uměleckých děl, které při takovýchto formách práce (léčby) s našimi klienty budou vyrobeny či vytvořeny. Ty se pak pokusíme nabízet a umísťovat tam, kde měla každá konkrétní forma vztahové patologie, se kterou se v našem ateliéru setkáme, svůj původ…

Máte-li zájem o spolupráci nebo podporu tohoto našeho snažení (příp. obojí), přihlaste se laskavě na některém z následujících kontaktů:

Práce & vztahy (VZTAHOVNA) , Tovačovského 2, 130 00 Praha 3

-Tel. +420 222100440 nebo +420 602349848

– E-mail: info@anti-mobbing-art.eu nebo info@praceavztahy.cz.

Za celý náš tým si Vám dovolím poděkovat předem!

PhDr. Pavel Beňo

 

 

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *